torsdag 15 juli 2010

Villaförsäkring

Du får självklart rådgivning och tips av oss när du ska se över olika försäkringar för ditt boende. Främst villaförsäkring, men även villahem och hem.

Vi råder dig och ger dig tips beroende på din situation. Villaförsäkringen är faktiskt en försäkring som betalar ut premie ifall du får skador på din egendom och är den försäkring man minst har om man har ett boende som man inte hyr.

Villaförsäkringen är ett i sig självt ett skydd utöver din nuvarande trygghet. Den kan även vara bra om du hamnar i en juridisk tvist. Vi rekommenderar även att man komplementerar försäkringen med en hemförsäkring.

Hemförsäkringen täcker mer än det yttre på ditt beoende. Kan t.ex ge ersättning gällande möbler om det går sönder eller skadas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar